دستاوردها

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

این گواهینامه هر ساله توسط کارشناسان اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و پس از تایید صحت صلاحیت، این گواهینامه مجددا تمدید می گردد.

 • تاریخ صدور : 1395/05/27

گواهینامه (نشان بازرگانی) CE

این گواهینامه تطابق محصول با الگوها و دستورالعمل های تعریف شده در اتحادیه اروپا را نشان می دهد.

 • تاریخ صدور : 2016/06/08
 • تاریخ انقضا : 2019/06/08
 • ISIRI 3757
 • ISIRI 3758

گواهینامه سیستم مدیریت مبتنی بر EN ISO 9001

این گواهینامه هر ساله از شرکت توف نورد مورد ارزیابی و تایید مجدد قرار میگیرد.

 • سال صدور نخستین گواهینامه  : 2008
 • تاریخ صدور : 2016/09/15
 • تاریخ انقضا : 2018/09/20
 • شماره ثبت گواهینامه : 4410008406066
 • شماره گزارش ممیزی : 0762100R16496

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری که بدین وسیله صلاحیت شرکت رنگسازان غرب برای انجام امور پیمانکاری  از تاریخ صدور این گواهینامه تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر به مدت چهار سال تایید گردیده است

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به رنگهای ساختمانی

 • تاریخ صدور : 1394/08/05
 • تاریخ انقضا : 1397/07/21
 • عنوان محصولات :
  1. رنگ روغن مات – شماره استاندارد : 2225 – شماره پروانه : 8006209814
  2. پوشرنگ پلاستیک و نیم پلاستیک – شماره استاندارد : 289 – شماره پروانه : 8002594764
  3. رنگ روغن براق – شماره استاندارد : 1700 – شماره پروانه : 8002593764
  4. آستری آلکیدی بر مبنای اکسید آهن (ضد زنگ) – شماره استاندارد : 4817 – شماره پروانه : 8002595764
  5. پوشش زیزین رزین آلکیدی – شماره استاندارد : 1697 – شماره پروانه : 8003411784

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی مربوط به رنگ ترافیک ترموپلاستیک گرم

 • تاریخ صدور : 1395/02/08
 • تاریخ انقضا : 1398/02/08
 • شماره پروانه : ش806119895

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی مربوط به رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاستیک سرد

 • تاریخ صدور : 1394/08/25
 • تاریخ انقضا : 1397/08/25
 • شماره پروانه : ش804978894

مجوز وزارت راه و ترابری قسمت اول

مجوز وزارت راه و ترابری قسمت دوم

نام شرکت رنگ سازان در فهرست شرکتهای پیمانکاری بزرگ تهران

تقدیر نامه واحد نمونه استان در سال 90

مجوز وزارت راه و ترابری قسمت دوم

لوح تقدیر واحد نمونه استان در سال 90

تقدیر نامه واحد نمونه استان در سال 87

تقدیر نامه از طرف لشگر عملیاتی 29

تقدیر نامه از طرف شهرداری ایوان

دستاورد شرکت رنگسازان غرب

تقدیر نامه از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه سال 94

دستاورد شرکت رنگسازان غرب

تقدیر نامه از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه سال 93

دستاورد شرکت رنگسازان غرب

لوح تقدیر در دومین همایش حمایت از مصرف کنندگان

دستاورد شرکت رنگسازان غرب

لوح تقدیر در سومین همایش حمایت از مصرف کنندگان

دستاورد شرکت رنگسازان غرب

لوح تقدیر در چهارمین همایش حمایت از مصرف کنندگان