1) رنگ های ساختمانی

این محصولات در زمینه افزایش جذابیت بصری سطح ساختمان ، محافظت سطح ساختمان در مقابل آسیب های آب و هوایی ، ضد آب کردن سطح و …. استفاده می شوند که تولیدات شرکت رنگ سازان غرب در این زمینه به پنج گروه به شرح زیر دسته بندی می شود:

 پوشرنگ روغنی براق الکیدی

 رنگ روغنی مات الکیدی

 پوشرنگ امولوسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات

 رنگ آستری بر پایه رزین الکید و اکسید آهن(ضد زنگ اخرایی)

 رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین الکید

 رنگ آکرلیک نما

2) رنگ های ترافیکی

این محصولات در زمینه کنترل ترافیک جاده ها و خیابان ها و علائم ترافیکی استفاده می شوند که تولیدات شرکت رنگ سازان غرب در این زمینه به سه گروه به شرح زیر دسته بندی می شود:

3) رنگ های صنعتی

اجرای رنگهای صنعتی بر روی سطوح مختلف فلزی و سیمانی به منظور حفاظت آنها در برابر خوردگی و تغییرات فیزیکی شیمیایی انجام میگیرد .این محصولات با توجه به سفارشات مشتری بر طبق بهترین فرمولاسیونها تولید می شوند .